Jag är frilansjournalist och intresserad av såväl samhällsfrågor som kulturyttringar. Allra helst skriver jag om organisationer, projekt och personer i det godas tjänst. Några exempel på sådana artiklar är Solrosen, El Sistema, Familjevårdsstiftelsen och Vägen Ut!-kooperativen.

Min specialitet är personporträtt. Jag vill gärna berätta om positiva människor som strävar efter att göra skillnad i samhället. Den numera världsberömde dirigenten Gustavo Dudamel är en sådan. Regissören Suzanne Osten är en annan. Men i min klippbok finns även före detta missbrukare, festfixande ostbiträden och nördiga Morganägare.

Ingemo Orstadius